Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ویلا "چ"

دسته بندی: ویلا

موقعیت: قلات، فارس، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت:  درحال ساخت

مساحت:  5100 مترمربع

کارفرما: خصوصی

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: محمد مسرور، غزال امیدوار، یاسمن خلیلی

ویلا "چ"

دسته بندی: ویلا

موقعیت: قلات، فارس، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت:  درحال ساخت

مساحت:  5100 مترمربع

کارفرما: خصوصی

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: محمد مرور، غزال امیدوار، یاسمن خلیلی