Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ویلا قلات

دسته بندی: ویلا

موقعیت: قلات، فارس، ایران 

سال طراحی: 1398

وضعیت:  درحال ساخت

مساحت:  2250 مترمربع

کارفرما: خصوصی

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: محمد مسرور، غزال امیدوار

ویلا قلات

دسته بندی: ویلا

موقعیت: قلات، فارس، ایران 

سال طراحی: 1398

وضعیت:  درحال ساخت

مساحت:  2250 مترمربع

کارفرما: خصوصی

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: محمد مسرور، غزال امیدوار