Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

مسکونی شماره 59

دسته بندی: ساختمان مسکونی

موقعیت: قصردشت، شیراز، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت: درحال ساخت

مساحت:  2100 مترمربع 

کارفرما: خصوصی 

معمارارن: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: محمد مسرور، غزال امیدوار

مسکونی شماره 59

دسته بندی: ساختمان مسکونی

موقعیت: قصردشت، شیراز، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت: درحال ساخت

مساحت:  2100 مترمربع 

کارفرما: خصوصی 

معمارارن: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: محمد مسرور، غزال امیدوار