Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

مسکونی شماره 18

دسته بندی: ساختمان مسکونی

موقعیت: شیراز، ایران

سال طراحی: 1397

وضعیت: درحال ساخت

مساحت: 1200 مترمربع

کارفرما: خصوصی

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: محمد مسرور، مرجان فروزانی، ساناز عباسپور

مسکونی شماره 18

دسته بندی: ساختمان مسکونی

موقعیت: شیراز، ایران

سال طراحی: 1397

وضعیت: درحال ساخت

مساحت: 1200 مترمربع

کارفرما: خصوصی

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: محمد مسرور، مرجان فروزانی، ساناز عباسپور