Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

مجموعه خدماتی - رفاهی بندر گناوه

دسته بندی: مجموعه خدماتی-رفاهی

موقعیت: بندر گناوه، استان بوشهر، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت: درحال طراحی – درحال ساخت

مساحت: 18000 مترمربع

کارفرما: H&H Holding، برادران حیدری

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: غزال امیدوار، محمد مسرور، مونس شرافتی

مجموعه خدماتی - رفاهی بندر گناوه

دسته بندی: مجموعه خدماتی-رفاهی

موقعیت: بندر گناوه، استان بوشهر، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت: درحال طراحی – درحال ساخت

مساحت: 18000 مترمربع

کارفرما: H&H Holding، برادران حیدری

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: غزال امیدوار، محمد مسرور، مونس شرافتی