Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

خانه مادری

دسته بندی: خانه

موقعیت: بندر گناوه، استان بوشهر، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت: درحال ساخت

مساحت: 590 مترمربع

کارفرما: خصوصی 

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: غزال امیدوار، ساناز عباسپور، محمد مسرور

Previous slide
Next slide

خانه مادری

Typology: House  

Location: Ganaveh Port, Boushehr, Iran

Year: 2020

Status: In Progress

Size: Small

Client: Private 

Principal Architects: Shahram Farjadian, Sahand Mosallaei

Design Team: Ghazaal Omidvaar, Sanaz Abbaspour, Mohammad Masrour 

خانه مادری

دسته بندی: خانه

موقعیت: بندر گناوه، استان بوشهر، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت: درحال ساخت

مساحت: 590 مترمربع

کارفرما: خصوصی 

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: غزال امیدوار، ساناز عباسپور، محمد مسرور