Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

خانه شماره 24

دسته بندی: طراحی داخلی – مسکونی

موقعیت: فرهنگشهر، شیراز، ایران

سال طراحی: 1395

وضعیت: ساخته شده

مساحت: 260 مترمربع  

کارفرما: خصوصی

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

عکاس: آرش اختران

خانه شماره 24

دسته بندی: طراحی داخلی – مسکونی

موقعیت: فرهنگشهر، شیراز، ایران

سال طراحی: 1395

وضعیت: ساخته شده

مساحت: 260 مترمربع  

کارفرما: خصوصی

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

عکاس: آرش اختران