Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

اسکن لایت

دسته بندی: طراحی محصول

گروه: چراغ های آویز سقفی

سال طراحی: 1395

وضعیت: طراحی کانسپت

اندازه: (ارتفاع) 22 cm, (طول) 160 cm

متریال: آلومینیوم، برنز، شیشه

طراحان: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی 

اسکان لایت

دسته بندی: طراحی محصول

گروه: چراغ های آویز سقفی

سال طراحی: 1395

وضعیت: طراحی کانسپت

اندازه: (ارتفاع) 22 cm, (طول) 160 cm

متریال: آلومینیوم، برنز، شیشه

طراحان: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی