Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

استودیو دندانپزشکی دکتر فیروزمندی

دسته بندی: طراحی داخلی – مجموعه درمانی

موقعیت: قصردشت، شیراز، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت: در حال ساخت

مساحت: 105 مترمربع

کارفرما: خصوصی 

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: یاسمن خلیلی، مونس شرافتی، ساناز عباسپور

استودیو دندانپزشکی دکتر فیروزمندی

دسته بندی: طراحی داخلی – مجموعه درمانی

موقعیت: قصردشت، شیراز، ایران

سال طراحی: 1399

وضعیت: در حال ساخت

مساحت: 105 مترمربع

کارفرما: خصوصی 

معماران: شهرام فرجادیان، سهند مصلائی

همکاران طراحی: یاسمن خلیلی، مونس شرافتی، ساناز عباسپور